Site: Linken naar deze site.Je mag mijn site jouw (trein)site steeds linken aan mijn website tenzij de link gelegd wordt vanaf een site, waarvan het doel en imago strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden, of indien deze link verboden is door Joris De Mol. Daarom vraag ik u om indien u een link legt naar mijn site dit via e-mail te melden.


Terug.